Loading:


fread()
string fread ( resource $uchwyt , int $długość )

fread() odczytuje do długość bajtów ze wskaźnika pliku określonego przez uchwyt . Czytanie kończy się gdy odczytano długość bajtów, osiągnięty został koniec pliku (EOF), (dla sieciowych strumieni), kiedy pakiet stanie się dostępny lub (po otwarciu strumienia z przestrzeni użytkownika) kiedy 8192 bajtów zostanie odczytanych, cokolwiek nastąpi pierwsze.

 

Zwraca łańcuch znaków lub FALSE w przypadku błędu.

 

Ostrzeżenie

W systemach, które rozróżniają pliki binarne i tekstowe (np. Windows) plik musi zostać otworzony z 'b' dołączonym do parametru tryb fopen().

 

Ostrzeżenie

Kiedy następuje odczyt z czegokolwiek innego niż zwykłe lokalne pliki, takich jak strumienie zwrócone gdy odczytujesz zdalne pliki lub z popen() i fsockopen(), odczyt zakończy się po tym jak pakiet jest dostępny. To znaczy, że powinieneś gromadzić dane razem z kawałków jak pokazano na poniższych przykładach.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
// pobierz zawartość pliku do łańcucha
$nazwa_pliku = "/usr/local/jakis.txt";
$uchwyt = fopen($nazwa_pliku, "r");
$tresc = fread($uchwyt, filesize($nazwa_pliku));
fclose($uchwyt);
?>


<?php
$nazwa_pliku = "c:\\pliki\\jakisobrazek.gif";
$uchwyt = fopen($nazwa_pliku, "rb");
$tresc = fread($uchwyt, filesize($nazwa_pliku));
fclose($uchwyt);
?>


<?php
// dla PHP 5 i nowszych
$uchwyt = fopen("http://www.example.com/", "rb");
$tresc = stream_get_contents($uchwyt);
fclose($uchwyt);
?>

<?php
$uchwyt = fopen("http://www.przykladowy.com/", "rb");
$tresc = '';
while (!feof($uchwyt)) {
  $tresc .= fread($uchwyt, 8192);
}
fclose($uchwyt);
?>
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors