Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Styl CSS page-break-after

Styl definiuje rozpoczęcie nowej strony na wydruku po tym elemencie.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS page-break-before

Styl definiuje rozpoczęcie nowej strony na wydruku przed tym elementem.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS page-break-inside

Styl definiuje rozpoczęcie nowej strony na wydruku wewnątrz elementu nadrzędnego.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS page

Styl definiuje typ strony.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS pause-after

Styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku po odtworzeniu elementu.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS pause-before

Styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku przed odtworzeniem elementu.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS pause

Styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić następujące właściwości pauzy: pause-before, pause-after.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS pitch-range

Styl definiuje modulację głosu. Wartość domyślna: 50.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS pitch

Styl definiuje wysokość głosu.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS play-during

Styl definiuje dźwięk w tle odtwarzany podczas czytania tekstu.
Kategoria: Style CSS >


Poprzednia | 12/20 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors