Loading:


imagechar
bool imagechar ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $c , int $color )

imagechar() - rysuje pierwszy znak z parametru $c w obrazku zindentyfikowanym w parametrze $image zaczynając od  lewego górnego rogu $x i $y z kolorem z parametru $color


Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

 

czcionka - Może przyjąć 1, 2, 3, 4, 5 dla wbudowanych czcionek w kodowaniu latin2 (gdzie większy numer odpowiada większej czcionce) lub własny dowolny identyfikator czcionki zarejestrowany przez imageloadfont(). 

 

x - współrzędna początkowa X

 

y - współrzędna początkowa Y


c
- Znak który ma zostać narysowany


color - kolor zindentyfikowany w funkcji
imagecolorallocate().Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagechar() example
<?php

$im = imagecreate(100, 100);

$string = 'PHP';

$bg = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

// wyświetla czarną literę "P" w prawym górnym rogu
imagechar($im, 1, 0, 0, $string, $black);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors