Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextFormat bullet [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest częścią listy wypunktowanej.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat color [AS 2]

Określa kolor wypełnienia tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat font [AS 2]

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat getTextExtent [AS 2]

Zwraca informację o wymiarach tekstu, dla ciągu znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat indent [AS 2]

Liczba, określająca wcięcie od lewego marginesu dla pierwszego znaku w paragrafie.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat italic [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest pochylony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat kerning [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy kerning ma być włączony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat leading [AS 2]

Liczba reprezentująca, ilość pionowego pustego miejsca, pomiędzy liniami, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat leftMargin [AS 2]

Określa lewy margines paragrafu, podany w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat rightMargin [AS 2]

Określa prawy margines paragrafu, podany w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 105/119 |Nastpna
105:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors