Loading:


ftp_pasv
bool ftp_pasv ( resource $strumień_ftp , bool $pasv )


ftp_pasv
Włącza lub wyłącza tryb pasywny


ftp_pasv() włącza lub wyłącza tryb pasywny, w którym połączenia danych inicjowane są przez klienta, a nie przez serwer. Tryb taki może być niezbędny, jeśli klient jest za firewallem.


Proszę zauważyć, że ftp_pasv() może być wywołana wyłącznie po prawidłowym zalogowaniu się w innym przypadku zawiedzie.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

pasv

Jeśli argument ten ma wartośc TRUE, tryb pasywny jest włączany. Jeśli nie, zostaje wyłączony.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_pasv()

<?php
$plik = 'plik.txt';
$plik_zdalny = 'readme.txt';

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// włączenie trybu pasywnego
ftp_pasv($conn_id, true);

// przesłanie pliku
if (ftp_put($conn_id, $plik_zdalny, $plik, FTP_ASCII)) {
 echo "Plik $plik został pomyślnie przesłany\n";
} else {
 echo "Napotkano problemy w czasie przesyłania pliku $plik\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors