Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Odtwarzacz radia on-line we Flashu ( Radio ActionScript 3 Player)

Za pomocą podanego skryptu jesteśmy w stanie odtwarzać muzykę z radia internetowego.
Kategoria: Flash > Skrypty


Button _parent [AS 2]

Odwołanie do klipu filmowego lub do obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt. (odwołanie do rodzica)
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _quality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _rotation [AS 2]

Właściwość określająca obrócenie przycisku, wartość jest podana w stopniach nachylenia od oryginalnego położenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny który definiuje dziewięć skalowanych regionów dla przycisku (te same regiony są ukazane jeśli ręcznie chcemy modyfikować kształt obiektu we Flash).
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _soundbuftime [AS 2]

Rozmiar bufora dźwięku, podawany w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button tabEnabled [AS 2]

Określa czy przycisk ma reagować na klawisz TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button tabIndex [AS 2]

Ustawia według własnego uznania kolejność zaznaczania elementów przez przycisk TAB,
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _target [AS 2]

Zwraca ścieżkę dostępu do podanego przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button trackAsMenu [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy przycisk ma reagować na akcje kursora myszki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 28/119 |Nastpna
28:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors