Loading:


ftp_fput
bool ftp_fput ( resource $strumień_ftp , string $plik_zdalny , resource $uchwyt , int $tryb [, int $pozycja_początkowa ] )


ftp_fput
Wysyła dane z otwartego pliku na serwer FTP


ftp_fput()
wysyła na serwer FTP dane z podanego uchwytu do otwartego pliku.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

plik_zdalny

Ścieżka do pliku zdalnego.

uchwyt

Wskaźnik do otwartego pliku lokalnego. Czytanie kończy się w momencie napotkania końca pliku.

tryb

Tryb transferu. Musi to być FTP_ASCII lub FTP_BINARY.

pozycja_początkowa

 Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_fput()

<?php

// otwarcie pliku do odczytu
$file = 'jakiśplik.txt';
$fp = fopen($file, 'r');

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// próba przesłania $file
if (ftp_fput($conn_id, $file, $fp, FTP_ASCII)) {
    echo "Pomyślnie przesłano $file\n";
} else {
    echo "Wystąpiły problemy w czasie przesyłania $file\n";
}

// zamknięcie połączenia i otwartego pliku
ftp_close($conn_id);
fclose($fp);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors