Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

stop()

Zatrzymuje odtwarzanie określonej listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndPlay()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndStop()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i zatrzymuje odtwatrzanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


nextFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do następnej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


prevFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do poprzedniej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


createEmptyMovieClip()

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


duplicateMovieClip()

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).
Kategoria: Flash > ActionScript


removeMovieClip()

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


attachMovie() [AS 2]

Umieszcza klon klipu filmowego, znajdującego się w bibliotece na określonej listwie czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


getDepth() [AS 2]

Zwraca aktualną głębie (numer poziomu) zduplikowanego lub osadzonego obiektu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 4/119 |Nastpna
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors