Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

swapDepths() [AS 2]

Zmienia poziomy dwóch zduplikowanych lub dodanych klipów filmowych. Metoda ta może posłużyć do umieszczania jednego klonu klipu filmowego nad (lub pod) innym klonem.
Kategoria: Flash > ActionScript


getNextHighestDepth() [AS 2]

Sprawdza, czy obiekt posiada aktualnie wolne sloty głębi i zwraca numer głębi o jeden wyższy od najwyższego aktualnie zajmowanego slotu.
Kategoria: Flash > ActionScript


getInstanceAtDepth() [AS 2]

Zwraca nazwę obiektu zajmującego konkretny slot (poziom) głębi. Jeśli w danym slocie nie ma obiektu, zwracana jest wartość "undefined".
Kategoria: Flash > ActionScript


createTextField()

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).
Kategoria: Flash > ActionScript


setMask()

Przypisuje obiekt klip filmowy, który będzie stanowił maskę dla innego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadMovie() [AS 2]

Ładuje zwenętrzny plik SWF do głownego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


unloadMovie() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF z głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadVariables() [AS 2]

Ładuje dane z zewnętrznego pliku tekstowego do głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


getBytesLoaded() [AS 2]

Zawiera informację o liczbie danych klipu filmowego (lub głównego filmu), pobranych przez odtwarzacz i umieszczonych w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


getBytesTotal() [AS 2]

Zawiera informacje o wielkości filmu lub klipu filmowego (w bajtach).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 5/119 |Nastpna
5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors