Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Date getUTCHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę pomiędzy 0, a 23) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczbę pomiędzy 0, a 999) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCSeconds [AS 2]

Zwraca sekundy (liczba pomiędzy 0, a 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCYear [AS 2]

Zwraca rok, bazując na czasie uniwersalnym (UTC).
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getYear [AS 2]

Zwraca rok określony w obiekcie Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setDate [AS 2]

Ustawia dzień miesiąca dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setFullYear [AS 2]

Ustawia rok dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Data setHours [AS 2]

Ustawia godziny dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 42/119 |Nastpna
42:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors