Loading:


mixed prev
mixed prev ( array &$tablica )


Zwraca wartość z tablicy z miejsca poprzedniego od tego na które wskazywał wewnętrzny wskaźnik pliku, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić logiczne FALSE, ale także zwykłą wartość rozpoznawaną jako FALSE, na przykład 0 lub "". Więcej informacji w rozdziale dotyczącym typów logicznych. Użyj operatora === aby sprawdzić wartość zwracaną przez tę funkcję.


Informacja: Nie będziesz mógł odróznić początku tablicy od elementu FALSE typu bool'owskiego. Aby poprawnie przejść przez tablicę, która może zawierać elementy FALSE, zobacz funkcję each().


prev() zachowuje się tak jak next(), z tym że cofa wewnętrzny wskaźnik tablicy o jeden element do tyłu, zamiast przesuwać go do przodu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia funkcji prev() i podobnych

<?php
$transport = array('stopa', 'rower', 'samochód', 'samolot');
$tryb = current($transport); // $tryb = 'stopa';
$tryb = next($transport);    // $tryb = 'rower';
$tryb = next($transport);    // $tryb = 'samochód';
$tryb = prev($transport);    // $tryb = 'rower';
$tryb = end($transport);     // $tryb = 'samolot';
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors