Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Date setUTCMinutes [AS 2]

Ustawia minuty dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCMonth [AS 2]

Ustawia miesiąc, oraz opcjonalnie dzień dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCSeconds [AS 2]

Ustawia sekundy dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date toString [AS 2]

Zwraca wartość String dla określonego obiektu date w odpowiednim zrozumiałym formacie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date UTC [AS 2]

Zwraca liczbę milisekund pomiędzy północą 1 Stycznia 1970roku, uniwersalnego czasu pomiędzy czasem określonym w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date valueOf [AS 2]

Zwraca liczbę w milisekundach, od 1 Stycznia 1970 roku, uniwersalnego czasu, do tego obiektu Date.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa DisplacementMapFilter [AS 2]

Klasa DisplacementMapFilter używa wartości pikselu z określonego obiektu BitmapData (nazywanym obrazem mapującym wyporność), aby wykonać wyporność obiektu na scenie, takich jak klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter alpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości do użycia dla wyporności spoza granic.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter clone [AS 2]

Zwraca identyczną kopię obiektu filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter color [AS 2]

Określa jaki kolor ma być użyty dla wyporności spoza granic.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 44/119 |Nastpna
44:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors