Loading:


Klasa DisplacementMapFilter [AS 2]

Klasa: DisplacementMapFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Konstruktor

 

DisplacementMapFilter(mapBitmapa:BitmapData, mapPunkt:Point, komponentX:Number, komponentY:Number, skalaX:Number, skalaY:Number, [tryb:String], [kolor:Number], [alpha:Number])

 

Opis

 

Klasa DisplacementMapFilter używa wartości pikselu z określonego obiektu BitmapData (nazywanyme obrazem mapującym wyporność), aby wykonać wyporność obiektu na scenie, takich jak klipy filmowe. Możesz używać tego filtru do osiągnięcia krzywego lub plamistego efektu na obiektach BitmapData lub instancjach MovieClip.

 

Aby dodać filtr podczas uruchomionego programu, należy użyć właściwości filters, można ją również usunąć po przez przypisanie pustej właściwości.

 

Jeśli nakładasz filtr na klip filmowy lub przycisk wtedy właściwość cacheAsBitmap jest ustawiana na TRUE. Jeśli natomiast wyczysścisz wszystkei filtr wtedy opcja przywracana jest na domyślną (FALSE).

 

 

Filtr używa podanej reguły:

dstPixel[x, y] = srcPixel[x + ((komponentX(x, y) - 128) * skalaX) / 256, y + ((komponentY(x, y) - 128) * skalaY) / 256]

 

Obraz mapowy używany przez filtr jest skalowany do rozmiarów sceny filmu.

 

Ten filtr wspomaga skalowanie sceny, nie natomiast genaralne skalowanie, obracanie oraz wypaczanie. Jeśli obiekt jest zeskalowane (jeśli x-skala oraz y-skala nie są równe 100%), wtedy efekt filtru nie jest skalowany. Jest jedynie skalowany, kiedy scena (Stage) jest powiększana.

 

Zasada działania klasy DisplacementMapFilter:

 • Pobierz kolor z punktów (x,y) na obrazie bitmapowym
 • Oblicz róznice pomiędzy kolorami
 • Spójrz na różnicową lokację (x+dx,y+dy) w obiekcie
 • Nadpisz te piksele na cel(x,y), jeśli warunki pozwolą

 

Maksymalne rozmiary dla obrazu do nałożenia filtru to 2880 pikseli kwadrat.

 

Dostępne właściwości dla klasy DisplacementMapFilter

Nazwa

Opis

alpha:Number

Określa wartoś przezroczystości do użycia dla wyporności spoza granic.

color:Number

Określa jaki kolor ma byc użyty dla wyporności spoza granic.

componentX:Number

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu x .

componentY:Number

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu y .

mapBitmap:BitmapData

Obiekt BitmapData zawierający dane mapy wyporności.

mapPoint:Point

Wartośćkt flash.geom.Point która zawiera różnicę lewo-górnego rogu, klipu filmowego, a lewego-górnego rogu mapującego obrazu.

mode:String

Tryb dla filtru.

scaleX:Number

Mnożnik do użycua, aby zeskalować wyporność x z mapującej kalkulacji.

scaleY:Number

Mnożnik do użycua, aby zeskalować wyporność y z mapującej kalkulacji.

 

Dostępne metody dla klasy DisplacementMapFilter

Nazwa

Opis

clone() : DisplacementMapFilter

Zwraca identyczną kopię obiektu filtru.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors