Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

NetStream play [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie zewnętrznego pliku FLV.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream seek [AS 2]

Wyszukuje klatki kluczowej do najbliższej od określonej liczby sekund od rozpoczęcia źródła.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream setBufferTime [AS 2]

Określa jak długo przetrzymywać informacje w bufforze przed rozpoczęciem odtwarzania filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream time [AS 2]

Zwraca aktualną pozycję odtwarzania, w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Number [AS 2]

Klasa Number jest prostym rozszerzeniem obiektu dla danych typu Number.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number MAX_VALUE [AS 2]

Największa reprezentująca liczba (podwójna precyzja IEEE-754).
Kategoria: Flash > ActionScript


Number MIN_VALUE [AS 2]

Najmniejsza reprezentująca nie negatywna liczba (podwójna precyzja IEEE-754).
Kategoria: Flash > ActionScript


Number NAN [AS 2]

Wartość IEEE-754 reprezentująca nie liczbę "Not A Number" (NaN).
Kategoria: Flash > ActionScript


Number NEGATIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność ujemną.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number POSITIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność dodatnią.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 81/119 |Nastpna
81:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors