Loading:


fgetc()
string fgetc ( resource $uchwyt )

Pobiera znak ze wskaźnika pliku.

 

Parametry

 


$uchwyt

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).

 

Zwracane wartości

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedynczy znak odczytany z pliku wskazanego przez uchwyt . Zwraca FALSE lub EOF.

 

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić logiczne FALSE, ale także zwykłą wartość rozpoznawaną jako FALSE, na przykład 0 lub "". Więcej informacji w rozdziale dotyczącym typów logicznych. Użyj operatora === aby sprawdzić wartość zwracaną przez tę funkcję.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$fp = fopen('plik.txt', 'r');
if (!$fp) {
  echo 'Nie można otworzyć plik.txt';
}
while (false !== ($char = fgetc($fp))) {
  echo "$char\n";
}
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors