Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Point clone [AS 2]

Tworzy kopię tego obiektu Point.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point equals [AS 2]

Określa, czy punkty są równe.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point interpolate [AS 2]

Określa punkt pomiędzy dwoma określonymi punktami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point length [AS 2]

Zwraca długość segmentu liniowego od (0,0) do tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point normalize [AS 2]

Skaluje segmentu liniowego pomiędzy (0,0) oraz aktualnym punktem do zbioru długości.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point offset [AS 2]

Miejsce odliczania obiektu Point przez określoną wartość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point polar [AS 2]

Konwertuje parę biegunowych współrzędnych do współrzędnych Kartezjańskich punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point substract [AS 2]

Odejmuje współrzędne innego punktu od współrzędnych tego punktu, aby stworzyć nowy punkt.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wartości x oraz y współrzędnych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point x [AS 2]

Zwraca współrzędną x tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 84/119 |Nastpna
84:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors