Loading:


extract()
int extract ( array $tablica_zmiennych [, int $typ_ekstrakcji [, string $prefiks ]] )

Importuje zmienne do bieżącej tablicy symboli z tablicy.

Ta funkcja służy do importowania zmiennych z tablicy do bieżącej tablicy symboli. Pobiera jako parametr tablicę asocjacyjną tablica_zmiennych i traktuje klucze jako nazwy zmiennych a wartości jako wartości tych zmiennych. Dla każdej pary klucz/wartość w bieżącej tablicy symboli będzie stworzona zmienna, zależna od parametrów typ_ekstrakcji i prefiks .

 

Informacja: Od wersji 4.0.5 ta funkcja zwraca liczbę wyekstrahowanych zmiennych.

Informacja: Stałe EXTR_IF_EXISTS i EXTR_PREFIX_IF_EXISTS zostały dodane w PHP 4.2.0.

Informacja: Stała EXTR_REFS została dodana w PHP 4.3.0.

 

extract() sprawdza każdy klucz aby sprawdzić, czy zawiera prawidłową nazwę zmiennej a także czy istnieją kolizje z zmiennymi istniejącymi w tablicy symboli. Sposób traktowania złych nazw zmiennych i kolizji jest określony przez parametr typ_ekstrakcji . Może być jedną z poniższych wartości:

 

EXTR_OVERWRITE
Jeśli istnieje kolizja, nadpisz istniejącą zmienną.
EXTR_SKIP
Jeśli istnieje kolizja, nie nadpisuj istniejącej zmiennej.
EXTR_PREFIX_SAME
Jeśli istnieje kolizja, na początek nazwy zmiennej wstaw prefiks .
EXTR_PREFIX_ALL
Na początek każdej nazwy zmiennej wstaw prefiks . Od PHP 4.0.5 dotyczy to także nazw numerycznych.
EXTR_PREFIX_INVALID
Wstaw prefiks na początek złych/numerycznych nazw. Ta flaga została dodana w PHP 4.0.5.
EXTR_IF_EXISTS
Nadpisz tylko zmienną już istniejącą w bieżącej tablicy symboli. Jest to przydatne do definiowania listy poprawnych zmiennych i ekstrahuj tylko te zmienne które zdefiniowano na przykład w $_REQUEST. Flaga ta została dodana w PHP 4.2.0.
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS
Przedrostek zostanie dodany tylko do zmiennych których odpowiedniki bez przedrostka już istnieją w bieżącej tablicy symboli. Flaga ta została dodana w PHP 4.2.0.
EXTR_REFS
Ekstraktuje zmienne jako referencje. Oznacza to, że wartości zaimportowanych zmiennych ciągle odnoszą się do wartości parametru tablica_zmiennych . Flaga ta może być użyta sama lub w połączaniu z innymi flagami poprzez użycie operacji OR na parametrze typ_ekstrakcji . Została ona dodana w PHP 4.3.0.

Jeśli typ_ekstrakcji nie został podany, to zakładana jest opcja EXTR_OVERWRITE.

 

Zauważ, że parametr prefiks jest wymagany tylko jeśli typ_ekstrakcji to EXTR_PREFIX_SAME, EXTR_PREFIX_ALL, EXTR_PREFIX_INVALID lub EXTR_PREFIX_IF_EXISTS. Jeśli nazwa zmiennej po dodaniu prefiksu nie jest prawidłową nazwą zmiennej, nie jest importowana do tablicy symboli. Prefiksy są automatycznie oddzielane od kluczy tablicy poprzez znak "_".

 

extract() zwraca liczbę zmiennych szczęśliwie zaimportowanych do tablicy symboli.

 

Ostrzeżenie

Nie należy używać funkcji extract() na niepewnych danych, jak na przykład danych odebranych od użytkownika ($_GET, ...). Można tak zrobić na przykład w celu tymczasowego uruchomienia starych skryptów, które zależne są od ustawienia register_globals. Należy jednak użyć nie nadpisującego parametru typ_ekstrakcji , jak na przykład EXTR_SKIP. Trzeba też pamiętać aby ekstrahować zmienne w kolejności określonej przez opcję variables_order pliku php.ini.

 

Możliwa jest ekstrakcja zmiennych zawartych w tablicy asocjacyjnej zwróconej przez wddx_deserialize().

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php

/* Załóżmy, że $tablica_zmiennych jest tablicą zwróconą przez
   wddx_deserialize */


$rozmiar = "duży";
$tablica_zmiennych = array("kolor"    => "niebieski",
                           "rozmiar"  => "średni",
                           "ksztalt"  => "kulisty");
extract($tablica_zmiennych, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx");

echo "$kolor, $rozmiar, $ksztalt, $wddx_rozmiar\n";

?>

niebieski, duży, kulisty, średni

//$rozmiar nie został nadpisany, ponieważ podany został parametr EXTR_PREFIX_SAME, przez co stworzona został zmienna $wddx_rozmiar. Jeśli podana by była flaga EXTR_SKIP, to zmienna $wddx_rozmiar nie zostałaby stworzona. Flaga EXTR_OVERWRITE spowodowałaby, że zmienna $rozmiar miałaby wartość "średni", a EXTR_PREFIX_ALL spowodowałaby że wszystkie nowe zmienne zostałyby nazwane $wddx_kolor, $wddx_rozmiar, and $wddx_ksztalt.

//Musisz użyć tablic asocjacyjnych. Tablica indeksowana liczbowo nie da żadnych efektów, chyba że zostanie użyta flaga EXTR_PREFIX_ALL lub EXTR_PREFIX_INVALID.
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors