Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Selection getBeginIndex [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getCaretIndex [AS 2]

Zwraca index aktualnie świecącego się punktu pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getEndIndex [AS 2]

Zwraca index z końca wybierania skupienia (ostatni element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getFocus [AS 2]

Zwraca ciąg znaków określający, ścieżkę do obiektu, który posiada skupienie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection onSetFocus [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection removeListener [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection setFocus [AS 2]

Nadaje skupienie dla danego pola tekstowego, lub klipu filmowego określonego przez parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection setSelection [AS 2]

Ustawia porządek zaznaczenia, aktualnego skupionego pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa SharedObject [AS 2]

Klasa SharedObject jest używana do odczytu oraz przechowywania ograniczonej ilość danych na komputerze użytkownika.
Kategoria: Flash > ActionScript


SharedObject clear [AS 2]

Wyczyszcza wszystkie dane od wspólnych obiektów oraz usuwa wspólne obiekty z dysku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 89/119 |Nastpna
89:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors