Loading:


Selection getBeginIndex [AS 2]

Klasa: Selection

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

public static getBeginIndex() : Number

 

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).

 

Jeśli nie istnieje podany index lub pole tekstowe posiada skupienie, wtedy metoda zwraca -1. Porządek zaznaczenia bazują na zerach (więcej info na stronie klasy).

 Napisz Artyku³

Listing

this.createTextField("wynik_txt", this.getNextHighestDepth(), 0, 0, 300, 200);
wynik_txt.multiline = true;
wynik_txt.wordWrap = true;
wynik_txt.border = true;
wynik_txt.type = "input";
wynik_txt.text = "Enter your text here";
var my_cm:ContextMenu = new ContextMenu();
my_cm.customItems.push(new ContextMenuItem("Uppercase...", doUppercase));
function doUppercase():Void {
    var startIndex:Number = Selection.getBeginIndex();
    var endIndex:Number = Selection.getEndIndex();
    var stringToUppercase:String = wynik_txt.text.substring(startIndex, endIndex);
    wynik_txt.replaceText(startIndex, endIndex, stringToUppercase.toUpperCase());
}
wynik_txt.menu = my_cm;
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors