Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ActionScript 3 oraz tagi - dostępne znaczniki

Flash 9.0 oraz ActionScript 3 posiada obsługę tylko nie których znaczników podanych niżej:
Kategoria: Flash > Artykuły


Button cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona jest na TRUE, wtedy Flash Player przetrzymuje (cache) wewnętrzną bitmapową reprezentację przycisku w każdym jego stanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button enabled [AS 2]

Wartość logiczna określając aktywność przycisku, czy jest do kliknięcia czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button filters [AS 2]

Pobiera zindeksowaną tablicę zawierająca każdy obiekt filtru, który ma być powiązany z przyciskiem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, która sprecyzowuje czy przycisk powinien mieć domyślną żółtą obwódkę kiedy przycisk z klawiatury zostanie naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button getDepth [AS 2]

Zwraca numer poziomu zagnieżdżenia aktualnej instancji przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _height [AS 2]

Określa szerokość przycisku, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _highquality [AS 2]

Określa jakość przycisku: 2 - najlepsza, 1 - dobra, 0 - niska.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button menu [AS 2]

Powiązuje obiekt ContextMenu z instancja przycisku moj_przycisk.
Kategoria: Flash > ActionScript


Używanie zewnętrznego stylu CSS w ActionScript 3

Dołączanie zewnętrznych styli CSS do kodu ActionScript 3.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 24/35 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors