Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apc_add()

Zapisuje zmienną w cache, tylko wtedy, gdy nie została ona wcześniej w taki sposó zgłoszona.Domyślnie, każda zmienna dodana w taki sposób nigdy nie jest usuwana, można oczywiście to zmienić dodając parametr $ttl.
Kategoria: Funkcje > PHP


Formularz kontaktowy z danymi w pliku txt

Prosty formularz kontaktowy zapisujący dane przesłane od użytkownika do pliku
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


AsBroadcaster.addListener [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


yaz_addinfo

Zwraca dodatkowe informacje o błędach na ostatni wniosek na serwerze.
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlrpc_server_add_introspection_data

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, a okoliczne dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.
Kategoria: Funkcje > PHP


addcslashes()

Dodaje znak '/' ucieczki przed każdym niebezpiecznym znakiem zdefiniowanym w tablicy drugiego argumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


addslashes()

Dodaje znak ucieczki przed znakami niebezpiecznymi np '
Kategoria: Funkcje > PHP


stripslashes()

Usuwa znak '\' z ciągu znaków. Jest to odwrotność funkcji addslasches().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->add_root

Dodaje główny węzeł elementu do dokumentu Dom i zwraca nowy węzeł. Nazwa elementu jest przekazywana w parametrze.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->get_elements_by_tagname

Zobacz również domdocument_add_root ()
Kategoria: Funkcje > PHP


1/9 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors