Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

flush()

Wykonuje podane wyrażenie XPath i zwraca wynik na maszynie, jeśli to możliwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath::evaluate

Wykonuje podane wyrażenie XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath::query

Przeszukuje ciąg znaków wyszukując danego wyrażenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


strripos()

Oblicza oraz wyświetla liczbę wystąpień danej frazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_count()

Zawija łańcuch znaków po podanej liczbie znaków używając znaku łamania łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


wordwrap()

Zwraca węzeł danego atrybutu w bieżącym elemencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomAttribute get_attribute_node

Generuje przydatne informacje dostarczone w danej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_backtrace()

Opróżnia bufory wyjściowe PHP. Funkcja skutecznie próbuje ściągnąć wszystkie dane wyjściowe do tej pory wysłane do przeglądarki użytkownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement string get_attribute

Zwraca wartość danego atrybutu w bieżącym elemencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zwracamy id przypisany do dodanego rekordu

Zobacz jak pobrać ID dodane poprzez auto_increment podczas wstawiania rekordu
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors