Loading:


DOMXPath::query

DOMXPath::query ( string $expression [, $contextnode ] )

Wykonuje podane wyrażenie XPath.


Parametry

expression-    wyrażenie XPath do wykonania.
contextnode-   contextnode może być określony względną zapytań XPath. Domyślnie zapytania są w stosunku do głównego elementu


Zwracane wartości

Zwraca DOMNodeList zawierający wszystkie pasujące węzły danego wyrażenie XPath. Wszelkie wypowiedzi, które nie zwracają węzła zwróca pusty DOMNodeListNapisz Artyku³

Listing


//Przykład # 1 Pobranie wszystkich angielskich książek

<?php

$doc = new DOMDocument;

// Nie chcemy problemów z białymi znakami
$doc->preserveWhiteSpace = false;

$doc->Load('book.xml');

$xpath = new DOMXPath($doc);

// rozpoczynamy od głównego elementu
$query = '//book/chapter/para/informaltable/tgroup/tbody/row/entry[. = "en"]';

$entries = $xpath->query($query);

foreach ($entries as $entry) {
    echo "Found {$entry->previousSibling->previousSibling->nodeValue}," .
         " by {$entry->previousSibling->nodeValue}\n";
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors