Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomProcessingInstruction string data

Ta metoda pobiera dane z węzła. ProcessingInstruction
Kategoria: Funkcje > PHP


inclued_get_data()

Porada dotycząca transformacji danego obiektu DomDocument
Kategoria: Funkcje > PHP


extension_loaded()

Pobiera dane includ'owane.
Kategoria: Funkcje > PHP


string utf8_decode

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego dokumentu XSL.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet DomDocument process

Tworzy obiekt DomXsltStylesheet z danego pliku XSL
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_doc

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego bufora XSL .
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file

Sprawdza, czy dane rozszerzenie zostało załadowane.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet

Tworzy prefiks / ns w kontekście następnego zapytania XPath. W szczególności, jest to pomocne, gdyby dostawca danego dokumentu XML zmienił nazwę przedrostków. registerXPathNamespace stworzy prefiks dla nazw, pozwalając sobie na dostęp do węzłów tych nazw bez konieczności zmiany kodu, aby umożliwić nowym podyktowane prefiksów przez usługodawcę
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement bool registerXPathNamespace

Tworzy pakiet WDDX z podanej wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


string wddx_serialize_value

Ta funkcja dekoduje dane , przy założeniu że są zakodowane w UTF-8, do ISO-8859-1.
Kategoria: Funkcje > PHP


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors