Loading:


DomXsltStylesheet DomDocument process
DomXsltStylesheet
DomDocument process ( $xml_doc [, array $xslt_params [, bool $is_xpath_param [, string $profile_filename ]]] )

 

Porada dotycząca transformacji danego obiektu DomDocument

 


Parametry

 

xml_doc-Poczatek transformacji dokumentu xml jako objekt DomDocument

 

 

xslt_params- Tablicy asocjacyjna, która bierze pary nazw i wartości parametru.

 

 

is_xpath_param- Jeśli ustawione na false wartości z xslt_params zostanie ogłoszona. Jest to domyślne zachowanie. Pozwala to na przebieg wartości ciągów PHP.

Informacja: Jeśli ciągi zawiera zarówno pojedyncze i podwójne cudzysłowy, należy troszczyć się o cytowanie wszystkich wartości przez siebie i ustawić ten parametr na TRUE.

profile_filename-
Ustawia ścieżkę do pliku, jeśli chcesz profilowania informacji.

 


Zwracane wartości

 

Zwraca w wyniku przetwarzania obiekt DomDocument.

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors