Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

tidyNode->hasChildren

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


tidyNode->isHtml

Zwraca prawdę, jeśli węzeł jest częścią dokumentu HTML
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <!DOCTYPE> - deklarowanie typu dokumentu

Znacznik <!DOCTYPE> służy do deklaracji typu dokumentu, i powinien być umieszczony jako pierwszy element w dokumencie HTML.
Kategoria: Kursy > Kurs HTML


HTML <body> - Element definiuje zawartość strony.

Znacznik <body> zawiera w sobie całe "ciało" dokumentu HTML, czyli tekst, grafikę, itd.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <frameset> - tworzy grupę ramek

Znacznik <frameset> służy do utworzenia grupy ramek, z których każda może zawierać w sobie osobny dokument. W najprostszym przypadku znacznik <frameset> określa jedynie ile wierszy i/lub kolumn ma zostać utworzonych. Wymagane jest użycie atrybutu rows lub cols.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <iframe> - Wstawia pływającą ramkę

Znacznik <iframe> służy do wstawienia ramki pływającej (ramki iframe) do dokumentu HTML. Ramka pływająca może w sobie zawierać np. inną stronę WWW.
Kategoria: Kursy > HTML


PDF_begin_page_ext

Dodaje nową stronę do dokumentu, i określa różne opcje. Parametr $width i $height jest wymiarem nowej strony w punktach
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <ins> - oznacza tekst który został wstawiony do dokumentu

Znacznik <ins> służy do oznaczenia tekstu który został dodany.
Kategoria: Kursy > HTML


PDF_begin_page

Dodaje nową stronę do dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <link> - określa relacje między dokumentem a zasobem zewnętrznym

Znacznik <link> służy do określenia relacji pomiędzy dwoma połączonymi dokumentami.
Kategoria: Kursy > HTML


Poprzednia | 11/14 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors