Loading:


PDF_begin_page
bool PDF_begin_page ( resource $pdfdoc , float $width , float $height )


Dodaje nową stronę do dokumentu.

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

 Napisz Artyku³

Listing

       
// Ta funkcja zwraca dokładne rozmiary papieru:

<?php
function paperheight($papername) {
  $name=strtolower($papername);
  switch($name) {
  case "dl": return 11/2.54*72;
  case "m65": return paperheight("c6");
  case "ledger": case "tabloid": return  17*72;
  case "legal": return paperwidth("ledger");
  case "letter": return 11*72;
  default: return paperwidth($name)*sqrt(2);
  }
}
function paperwidth($papername) {
  $name=strtolower($papername);
  switch($name) {
  case "dl": return 22/2.54*72;
  case "m65": return paperwidth("c5");
  case "ledger": case "tabloid": return  14*72;
  case "legal": case "letter": return paperheight("ledger")>>1;
  default:
    $i=strpos("ebca",$name{0});
    $j=substr($name,1);
    if($i!=false && ($j>0 || $j==="0"))
      return 100/(pow(2,($i+$j*4-1)/8))/2.54*72;
    else
      die("Unkown paper format: $papername");
  }
}

$paper = "A4";
$w = paperwidth($paper);
$h = paperheight($paper);
echo "$paper: $w ppt * $h ppt";
?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors