Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool empty

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlwriter_flush ( resource $xmlwriter [, bool $empty ] )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlwriter_flush ( resource $xmlwriter [, bool $empty ] )

Dodaje pusty katalog do archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addEmptyDir()

Ustala, czy zmienna jest uważane za pustą
Kategoria: Funkcje > PHP


createEmptyMovieClip()

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS empty-cells

Styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste.
Kategoria: Style CSS >


MovieClip createEmptyMovieClip [AS 2]

Tworzy pusty klip filmowy jako potomek istniejącego klipu.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getNextHighestDepth [AS 2]

Określa wartość głębokości nadaną dla MovieClip.attachMovie(), MovieClip.duplicateMovieClip(), lub MovieClip.createEmptyMovieClip(),aby zapewnić renderowanie dla Flash'a, żeby dany klip filmowy był na przodzie innych elementów.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip removeMovieClip [AS 2]

Usuwa instancję klipu filmowego stworzonego przez użycie: duplicateMovieClip(), MovieClip.duplicateMovieClip(), MovieClip.createEmptyMovieClip(), lub MovieClip.attachMovie().
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle isEmpty [AS 2]

Określna, czy obiekt Rectangle jest pusty.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors