Loading:


MovieClip removeMovieClip [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Usuwa instancję klipu filmowego stworzonego przez użycie: duplicateMovieClip(), MovieClip.duplicateMovieClip(), MovieClip.createEmptyMovieClip(), lub MovieClip.attachMovie().

 

Ta metoda nie usuwa połączonych klipów filmowych z ujemną głębokością. Klipy filmowe stworzone w środowisku Flash posiadają ujemną głębokość, domyślnie. Aby usunąć taki klip filmowy, musisz najpierw użyc metody MovieClip.swapDepths(), aby zamienić głębokość na liczbę dodatnią.Napisz Artyku³

Listing

function losowyPrzedzial(min:Liczbaber, max:Liczbaber):Liczbaber {
    var losowaLiczba:Liczbaber = Math.round(Math.random()*(max-min))+min;
    return losowaLiczba;
}
var bugLiczba:Liczbaber = 0;
addBug_btn.onRelease = addBug;
function addBug() {
    var thisBug:MovieClip = this._parent.attachMovie("bug_id", "bug"+bugLiczba+"_mc", bugLiczba,
{_x:losowyPrzedziale(50, 500), _y:losowyPrzedzial(50, 350)});
    thisBug.onRelease = function() {
    this.removeMovieClip();
    };
    bugLiczba++;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors