Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file

Tworzy obiekt DomXsltStylesheet z danego pliku XSL
Kategoria: Funkcje > PHP


get_included_files()

Zwraca tablice array z nazwami załączonych lub wymaganych plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_included_files()

Zwraca tablice array z nazwami załączonych lub wymaganych plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_required_files()

Ta funkcja jest aliasem dla: get_included_files().
Kategoria: Funkcje > PHP


object simplexml_load_file

Konwertuje dobrze sformatowany dokument XML w danym pliku do obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_ini_loaded_file()

Sprawdza, czy plik php.ini jest załadowany, i pobiera ścieżkę dostępu.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_ini_scanned_files()

Zwraca listę plików .ini analizowanych z odpowiedniej ścieżki.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::chmod()

Pozwala na ustawienie poziomu zabezpieczeń, dla wykonywanych plików bitowych, jak: tylko do odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::compress()

Kompresuje bieżącegy wpis Phar na zlib lub bzip2 kompresję.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::__construct()

Konstruuje obiekt wejścia Phar.
Kategoria: Funkcje > PHP


2



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors