Loading:


ftp_rename
bool ftp_rename ( resource $strumień_ftp , string $stara_nazwa , string $nowa_nazwa )


ftp_renameZmienia nazwę pliku lub katalogu na serwerze FTP


ftp_rename() zmienia nazwę pliku lub katalogu znajdującego się na serwerze FTP.


Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

stara_nazwa

Stara nazwa pliku lub katalogu.

nowa_nazwa

Nowa nazwa.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_rename()

<?php
$stary_plik = 'plik.txt.bak';
$nowy_plik  = 'plik.txt';

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// próba zmiany nazwy $stary_plik na $nowy_plik
if (ftp_rename($conn_id, $stary_plik, $nowy_plik)) {
 echo "Pomyślnie zmieniono nazwę pliku $stary_plik na $nowy_plik\n";
} else {
 echo "Wystąpił problem przy zmianie nazwy $stary_plik na $nowy_plik\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors