Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pobranie zawartości strony za pomocą funkcji - file_get_contents

Pobranie zawartości strony za pomocą funkcji - file_get_contents
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


readgzfile()

Czyta plik, dekompresuje go i zapisuje go na standardowe wyjście.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_file()

Generuje mieszaną wartość z zawartości podanego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac_file()

Wygenerowuuje wprowadzaną zaszyfroaną wartość za pomocą metody HMAC i zawartości danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_file()

Aktualizuje zawartość według aktywnego mieszania zawartości z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


Fileinfo_constans - stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_file()

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_set_flags()

Ta funkcja ustawia różne opcje Fileinfo. Opcje można również ustawić w finfo_open() bezpośrednio, lub dzięki innym Fileinfo funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


file_exists()

Sprawdza czy plik lub katalog istnieje.
Kategoria: Funkcje > PHP


file_get_contents()

Ta funkcja jest zbliżona do file(), z wyjątkiem tego, że file_get_contents() zwróci plik jako ciąg znaków, zaczynając od ustawionego $offsetu do $max bajtów.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors