Loading:


file_get_contents()
string file_get_contents ( string $nazwa_pliku [, int $flagi [, resource $contekst [, int $offset [, int $max ]]]] )

Ta funkcja jest zbliżona do file(), z wyjątkiem tego, że file_get_contents() zwróci plik jako ciąg znaków, zaczynając od ustawionego $offsetu do $max bajtów. W razie błędów, file_get_contents() zwróci FALSE.

 

file_get_contents() jest preferowaną drogą do odczytywania pliku w ciągu. Wykorzystująca jest technika mapowania pamięci, jeśli jest obsługiwany przez system operacyjny w celu zwiększenia wydajności.

     Informacja: Jeśli otwarasz URI za pomocą znaków specjalnych, takich jak spacje, trzeba kodować URI z urlencode ().

 

Parametry

 

$nazwa_pliku

Nazwa pliku do odczytu.


$flagi
Ostrzeżenie

Dla wszystkich wersjach wcześniejszych od PHP 5, ten parametr jest use_include_path i jest booleanem. Parametr flagi jest dostępny tylko od PHP 5.

Wartość flagi może być dowolną kombinacją następujących flag (z pewnymi ograniczeniami), połączonych z binarnym OR (|) Operatorem.

 

Dostępne flagi
Flaga Opis
FILE_USE_INCLUDE_PATH Przeszukuje $nazwy_pliku w dołączonym katalogu. Patrz include_path dla więcej informacji.
FILE_TEXT Domyślne kodowanie do odczytu danych jest UTF-8. Można określić inne kodowanie poprzez tworzenie własnego kontekstu lub zmieniając domyślnych za pomocą stream_default_encoding (). Ta flaga nie może być używana z FILE_BINARY.
FILE_BINARY Z tą flagą, plik czyta w trybie binarnie bezpiecznym. Jest to domyślne ustawieni i nie może być użyte z FILE_TEXT.
$contekst

Ważne źródło kontekstu stworzone przez stream_context_create(). Jeśli nie potrzebujesz użyć własnego kontekstu, możesz pominąć ten parametr, przez wpisanie NULL.

$offset

unkt z którego odczytywanie się zaczyna.

$max

Maksymalna długość przeczytanych danych.

 

Zwracane wartości

Funkcja zwraca przeczytane dane lub FALSE w razie problemów.

 

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Ostrzeżenie

Łącząc się przez SSL, serwer Microsoft IIS narusza reguły protokołu przez zamknięcie połączenia bez wysłania wskaźnika close_notify. Po przesłaniu całości danych PHP zgłosi to jako "SSL: Fatal Protocol Error". Aby obejść ten błąd, wystarczy obniżyć poziom raportowania błędów error_reporting, tak aby nie były wyświetlane ostrzeżenia. PHP 4.3.7 i nowsze wersje same wykrywają błąd serwera IIS przy otwieraniu strumienia https:// i za pomocą nakładki i pomijają ostrzeżenia. Używając funkcji fsockopen() do otwarcia gniazda ssl:// programista sam musi zadbać o wyłączenie ostrzeżeń.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
Ja bym dodał że ta funkcja jest przydatna aby pobrać kod jakieś strony, np możemy pobrać cały kod źródłowy strony wp.pl i umieścić u siebie. Funkcja ta ma wiele ciekawych zastosowań między innymi zaciąganie treści z innych stron itd :)
autor: Igor | 48 | 2009-01-12 18:17:47


Przykład działania:
autor: Igor | 88 | 2009-02-09 11:06:24


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors