Loading:


finfo_file()

string finfo_file ( resource $finfo , string $nazwa_pliku [, int $opcje [, resource $context ]] )

 

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.

 

Parametry

 

$finfo

Informacje o pliku zwrócone przez finfo_open().

$nazwa_pliku

Pliku do sprawdzenia.

$opcje

Jedna lub alternatywa więcej Fileinfo stałych.

$context

Opis wartości dla context jest dostępny w Stream Functions.

 

Zwracane wartości

Zwraca tekstowy opis zawartości pliku, lub FALSE w razie błędów.

 

Kompatybilność: PHP 5 >= 5.3.0, PECL fileinfo >= 0.1.0.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME); // return mime type ala mimetype extension
foreach (glob("*") as $filename) {
    echo finfo_file($finfo, $filename) . "\n";
}
finfo_close($finfo);
?>

//zwróci np:

text/html
image/gif
application/vnd.ms-excel
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors