Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja splice (Metoda obiektu: Array)

Zmienia zawartość tablicy, dodając nowe elementy podczas usuwania starych elementów.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja unshift (Metoda obiektu: Array)

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy i zwraca jej nową długość.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja concat (Metoda obiektu: Array)

Zwraca nową tablicę złożoną z tablicy, na której wywołano tę metodę, połączonej z innymi podanymi tablicami lub wartościami.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja indexOf (Metoda obiektu: Array)

Zwraca pierwszy (najmniejszy) indeks elementu w tablicy równego podanej wartości lub -1, gdy nie znaleziono takiego elementu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja slice (Metoda obiektu: Array)

Wydobywa fragment tablicy i zwraca go jako nową tablicę.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Array)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Array)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący daną tablicę wraz z jej elementami.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Object)

Zwraca wartość podstawową danego obiektu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Javascript Funkcja constructor (Własność obiektu: Function)

Skrypt pokazuje jak za pomocą zewnętrznej klasy AS o nazwie Wcisnieto, można sprawdzić jaki klawisz został naciśnięty. Przykład wyświetla aktualny klawisz, jego znak oraz kod.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Wykrywanie wciśniętego klawisza klawiatury w ActionScript 3.0

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 117/136 |Nastpna
117:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors