Loading:


JavaScript Funkcja splice (Metoda obiektu: Array)

Zmienia zawartość tablicy, dodając nowe elementy podczas usuwania starych elementów.

Metoda obiektu: Array

Składnia


splice(index, howMany, [element1][, ..., elementN])


splice(index, [howMany, [element1][, ..., elementN]]) (rozszerzenie SpiderMonkey)

Parametry


index  - Indeks od którego rozpoczynamy modyfikację tablicy.


howMany  -Liczba całkowita określająca liczbę starych elementów tablicy do usunięcia. Jeżeli howMany wynosi 0, nic nie zostanie usunięte. W tym przypadku należy podać co najmniej jeden nowy element. W przypadku gdy parametr howMany nie został podany (druga forma sładni podana powyżej, która jest rozszerzeniem SpiderMonkey), wszystkie elementy o indeksach wyższych niż index są usuwane.


element1, ..., elementN  - Elementy dodawane do tablicy. Jeżeli nie określimy żadnych elementów, splice usunie tylko podaną liczbę elementów.


Opis


Jeżeli podamy różną liczbę wstawianych elementów od liczby usuwanych elementów, tablica będzie posiadała inną długość po wywołaniu metody splice.

Metoda splice zwraca tablicę zawierającą usunięte elementy. Jeżeli usunięty został tylko jeden element, zwracana jest tablica jednoelementowa.

Zgodność wsteczna


JavaScript 1.2


Metoda splice zwraca usunięty element, jeśli został usunięty tylko jeden element (parametr howMany wynosi 1); W przeciwnym razie, metoda zwróca tablicę zawierającą usunięte elementy.

Przykłady


Przykład: Zastosowanie splice


Następujący skrypt ilustruje użycie splice:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">myFish = ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"];

document.writeln("myFish: " + myFish + "<BR>");removed = myFish.splice(2, 0, "bęben");

document.writeln("Po dodaniu 1: " + myFish);

document.writeln("Usunięty jest: " + removed + "<BR>");removed = myFish.splice(3, 1)

document.writeln("Po usunięciu 1: " + myFish);

document.writeln("Usunięty jest: " + removed + "<BR>");removed = myFish.splice(2, 1, "trąba")

document.writeln("Po zastąpieniu 1: " + myFish);

document.writeln("Usunięty jest: " + removed + "<BR>");removed = myFish.splice(0, 2, "papuga", "zawilec", "niebieski")

document.writeln("Po zastąpieniu 2: " + myFish);

document.writeln("Usunięty jest: " + removed);</SCRIPT>Ten skrypt wyświetli:


myFish: ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"]

Po dodaniu 1: ["anioł", "klaun", "bęben", "mandarynka", "chirurg"]
Usunięty jest: undefined

Po usunięciu 1: ["anioł", "klaun", "bęben, "chirurg"]
Usunięty jest: mandarynka

Po zastąpieniu 1: ["
anioł", "klaun", "trąba", "chirurg"]
Usunięty jest: bęben

Po zastąpieniu 2: ["
papuga", "zawilec", "niebieski", "trąba", "chirurg"]
Usunięty jest: ["
anioł", "klaun"]

 

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors