Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_set_error_handler

Funkcja ta pozwala ustawić plik, w którym chcesz XSLT zalogować do wiadomości, XSLT komunikaty są inne niż komunikaty o błędach, w tym komunikaty nie są komunikatami o błędach, ale raczej wiadomości związane z procesorem XSLT. Są one przydatne do debugowania XSLT, gdy coś pójdzie nie tak.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_log

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_encoding

Ustawienie kodowania dla transformacji XSLT. Przy użyciu Sablotron backend, ta opcja jest dostępna tylko podczas kompilacji Sablotron z kodowaniem.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_base

Ustawia bazowy URI dla wszystkich transformacji XSLT, podstawowy URI jest używany z instrukcjami, aby rozwiązać XPath dokument () z innych poleceń dostępu do zasobów zewnętrznych. Jest również używana w celu rozwiązania URI dla <xsl:include> i <xsl:import> elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_process

Pozwala na wykonywanie transformacji XSLT za pomocą niemal każdego rodzaju źródła wejściowego - w pojemnikach. Jest to osiągnięte poprzez użycie argumentu buforów - pojęcie zaczerpnięte z Sablotron XSLT procesor (obecnie tylko procesor XSLT obsługuje to rozszerzenie). Wejściowe pojemniki do domyślnego pliku "zawierającego" dokumentu, które mają być przetwarzane.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_free

Wolny procesor XSLT zidentyfikowany przez daną obsługę
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_error

Zwraca ciąg znaków opisujących ostatni bad, który wystąpił podcyas przekazywania procesora XSLT.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_errno

Zwraca kod błędu z opisem błędu, który wystąpił ostatnio podczas przekazywania do procesora XSLT.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_create

Tworzz i zwraca nowy procesor XSLT źródło manipulacji przez inne funkcje XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_backend_version

slt_backend_version () dostaje numer wersji Sablotron.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 15/136 |Nastpna
15:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors