Loading:


xslt_process

xslt_process ( resource $xh , string $xmlcontainer , string $xslcontainer [, string $resultcontainer [, array $arguments [, array $parameters ]]] )

Pozwala na wykonywanie transformacji XSLT za pomocą niemal każdego rodzaju źródła wejściowego - w pojemnikach. Jest to osiągnięte poprzez użycie argumentu buforów - pojęcie zaczerpnięte z Sablotron XSLT procesor (obecnie tylko procesor XSLT obsługuje to rozszerzenie). Wejściowe pojemniki do domyślnego pliku "zawierającego" dokumentu, które mają być przetwarzane.


Parametry:

xh-
XSLT procesor Link identyfikator, utworzone z xslt_create ().

xmlcontainer-Ścieżka do pliku XML lub symbol argumentu XML

xslcontainer- Ścieżka do pliku XML lub symbol argumentu XML

resultcontainer- zwraca kontener jako  domyślną nazwę pliku przeksztauconego dokumentu. Jeżeli wynik  nie jest określony - tj. NULL - zwracany zostaje wynik

arguments-Zamiast plików jako XML i XSLT argumenty do xslt_process (), można określić "Argument miejsca posiadania", które następnie są zastępowane wartościami podanymi w tablicy argumentów.

parameters- Tablica na najwyższym poziomie wszelkie parametry, które zostaną przeniesione do dokumentu XSLT, można następnie uzyskać dostęp do plików na koncie za pomocą XSL <xsl:param name="parameter_name"> instrukcji. Parametry muszą mieć kodowanie UTF-8, a ich wartości będą interpretowane jako ciągi Sablotron przez procesor. Innymi słowy - nie można przenieść węzeł-określa jako parametry do dokumentu XSLT.


Pojemniki można również ustawić za pomocą argumentów array (patrz poniżej).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. If the result container is not specified - i.e. NULL - than the result is returned.


 

 Napisz Artyku³

Listing

Najprostszym rodzajem transformacji z xslt_process () jest funkcja transformacji pliku XML z XSLT plik, umieszczając wynik w trzecim pliku, XML zawierający nowy (lub HTML) dokument. Spowoduje to ze sablotron jest naprawdę bardzo proste ...

<?php

// Allocate a new XSLT processor
$xh = xslt_create();

// Process the document
if (xslt_process($xh, 'sample.xml', 'sample.xsl', 'result.xml')) {
    echo "SUCCESS, sample.xml was transformed by sample.xsl into result.xml";
    echo ", result.xml has the following contents\n<br />\n";
    echo "<pre>\n";
    readfile('result.xml');
    echo "</pre>\n";
} else {
    echo "Sorry, sample.xml could not be transformed by sample.xsl into";
    echo "  result.xml the reason is that " . xslt_error($xh) . " and the ";
    echo "error code is " . xslt_errno($xh);
}

xslt_free($xh);

?>


       
Funkcja ta jest wykorzystywana w środowisku www jeżli chcesz  wydrukować wyniki bezpośrednio. Dlatego, jeśli pominie się trzeci argument do xslt_process () funkcja (lub dostarczyć NULL wartość argumentu), będzie on automatycznie powracać do wartości z transformacji XSLT, zamiast pisania go do pliku ...

<?php

// Przydzielenie nowego procesora XSLT
$xh = xslt_create();

// Proces dokument, powrót do wyników $result variable
$result = xslt_process($xh, 'sample.xml', 'sample.xsl');
if ($result) {
    echo "Sukces, sample.xml został przekształcony przez sample.xsl w \ $ result";
        echo "zmienna, \ $result zmiennej ma następującą treść \ n <br /> \ n";
    echo "<pre>\n";
    echo $result;
    echo "</pre>\n";
} else {
   echo "Przepraszamy, sample.xml nie może zostać przekształcony przez sample.xsl w";
    echo "  the \$result variable the reason is that " . xslt_error($xh);
    echo " and the error code is " . xslt_errno($xh);
}

xslt_free($xh);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors