Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xpath_register_ns_auto

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_new_context

Tworzy nowy XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


chr()

Zwraca jeden ciąg znaków zawierających określone przez charakter ASCII.
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext

Opcjonalnie w contextnode mogą być określone względną zapytań XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_eval_expression

XPathObject xpath_eval_expression ( XPathContext $xpath_context , string $expression [, domnode $contextnode ] )
Kategoria: Funkcje > PHP


chunk_split()

Rozbija ciąg znaków na mniejsze kawałki.
Kategoria: Funkcje > PHP


convert_cyr_string()

Przegrywa z jednego zestawu znaków cyrylicy na inny.
Kategoria: Funkcje > PHP


convert_uudecode()

Dekoduje jeden zakodowany string.
Kategoria: Funkcje > PHP


convert_uuencode()

Koduje łańcuch znaków używając algorytmu UUencode.
Kategoria: Funkcje > PHP


count_chars()

Zwraca informacje na temat znaków używanych w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 27/136 |Nastpna
27:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors