Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

hebrev()

Oblicza crc32 wielomian z ciągiem
Kategoria: Funkcje > PHP


crc32()

Jedno stronne szyfrowanie (haszowanie) stringa.
Kategoria: Funkcje > PHP


crypt()

Wyświetla jeden lub więcej stringów.
Kategoria: Funkcje > PHP


echo()

Napisze ciąg wyprodukowany zgodnie z $fotmat do strumienia zasobu określonego przez $handle.
Kategoria: Funkcje > PHP


fprintf()

Zwraca tłumaczenie tabeli stosowanej przez htmlspecialchars () i htmlentities ()
Kategoria: Funkcje > PHP


get_html_translation_table()

Konwersja tekstu na logiczne Hebrajski wizualny tekst. Funkcja próbuje uniknąć łamania słów.
Kategoria: Funkcje > PHP


html_entity_decode()

Konwertuje wszystkie znaczniki HTML na odpowiednie znaki.
Kategoria: Funkcje > PHP


htmlentities()

Konwersja dotyczy wszystkich znaków HTML do znaczników.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMAttr::__construct

DOMAttr tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createAttribute.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMAttr::isId

Funkcja ta sprawdza, czy atrybut o danym indentyfikatorze jest zdefiniowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 28/136 |Nastpna
28:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors