Loading:


html_entity_decode()

string html_entity_decode ( string $string [, int $quote_style [, string $charset ]] )

 

Konwertuje wszystkie znaczniki HTML na odpowiednie znaki.

html_entity_decode () jest przeciwieństwem htmlentities ().

 

Parametry

$string

     Ciąg wejściowy.
$quote_style

     W quote_style opcjonalny drugi parametr pozwala określić, jakie będą wykonane z "jednym" i "podwójne" cudzysłów. It takes na jeden z trzech stałych z domyślnym jest ENT_COMPAT:

     ENT_COMPAT zamieni podwójne cudzysłowy i pozostawić jedno-cytuje sam.
     ENT_QUOTES zamieni zarówno pojedyncze i podwójne cudzysłowy.
     ENT_NOQUOTES pozostawi zarówno pojedyncze i podwójne cudzysłowy nieprzekonanych.

$charset

     ISO-8859-1 zestaw znaków jest używany jako domyślny dla opcjonalnego zestawu jedna trzecia. Definiuje zestaw znaków używanych w przebudowie.

     Po zestawy znaków są obsługiwane w PHP 4.3.0 i nowszych.


     Obsługiwane zestawy znaków:

Charset, Pseudonimy, Opis
     ISO-8859-1 iso8859-1 Europy Zachodniej, łacina-1
     ISO-8859-15 iso8859-15 Europy Zachodniej, łacina-9. Dodaje znak Euro, Francuski, Fiński brakujące litery w łacina-1 (ISO-8859-1).
     UTF-8 ASCII zgodny wielo-bajtowych 8-bit Unicode.
     cp866 ibm866, 866-DOS szczególnych znaków cyrylicy. Tę charset jest obsługiwany w 4.3.2.
     CP1251 Windows-1251, win-1251, Windows 1251 dla poszczególnych znaków cyrylicy. Tę charset jest obsługiwany w 4.3.2.
     cp1252 Windows-1252, Windows 1252 znaków specyficznych dla Europy Zachodniej.
     KOI8-R KOI8-ru, koi8r Rosyjski. Tę charset jest obsługiwany w 4.3.2.
     Big5 950 Chiński tradycyjny, stosowany głównie w Tajwan.
     GB2312 936 Chiński uproszczony, standardowy zestaw znaków narodowych.
     Big5-HKSCS Big5 z Hongkongu rozszerzeń, tradycyjny Chiński.
     Shift_ sJIS, 932 Japoński
     EUC-JP eucJP Japoński


         Informacja: Wszelkie inne zestawy znaków nie są rozpoznawane i ISO-8859-1 będą stosowane.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$orig = "I'll \"walk\" the <b>dog</b> now";

$a = htmlentities($orig);

$b = html_entity_decode($a);

echo $a; // I'll &quot;walk&quot; the &lt;b&gt;dog&lt;/b&gt; now

echo $b; // I'll "walk" the <b>dog</b> now


// dla użytkowników PHP4
function unhtmlentities($string)
{
    // replace numeric entities
    $string = preg_replace('~&#x([0-9a-f]+);~ei', 'chr(hexdec("\\1"))', $string);
    $string = preg_replace('~&#([0-9]+);~e', 'chr("\\1")', $string);
    // replace literal entities
    $trans_tbl = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
    $trans_tbl = array_flip($trans_tbl);
    return strtr($string, $trans_tbl);
}

$c = unhtmlentities($a);

echo $c; // I'll "walk" the <b>dog</b> now

?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors