Loading:


fopen()
resource fopen ( string $nazwa_pliku , string $tryb [, bool $użyj_include_path [, resource $kontekst ]] )

fopen() wiąże nazwany zasób, określony przez nazwa_pliku , do strumienia.

 

Parametry

 

$nazwa_pliku

Jeśli nazwa_pliku jest w postaci "schemat://...", to przypuszczalnie jest to URL i PHP szuka protokołu obsługi (także zwanego wrapper'em) dla tego schematu. Jeśli nie zarejestrowano żadnego wrapper'a dla tego protokołu, PHP wyemituje notatkę, aby pomóc Tobie w wyśledzeniu potencajalnego problemu w Twoim skrypcie następnie będzie kontynuować z podanym nazwa_pliku traktując go jako zwykły plik.

Jeśli PHP zdecyduje, że nazwa_pliku określa lokalny plik, wtedy spróbuje otworzyć strumień na tym pliku. Plik musi być dostępny dla PHP, więc musisz zapewnić prawa dostępu do pliku pozwalające na taką operację. Jeśli masz włączone tryb bezpieczny lub open_basedir mogą mieć zastosowanie dodatkowe restrykcje.

 

Jeśli PHP zdecyduje, że nazwa_pliku określa zarejestrowany protokół i ten protokół jest zarejestowany jako sieciowy URL, PHP sprawdzi allow_url_fopen czy jest włączone. Jeśli jest wyłączone (off), PHP wyświetli ostrzeżenie i wywołanie fopen zakończy się niepowodzeniem.

 

Informacja: Listę obsługiwanych protokołów możesz znaleźć w List of Supported Protocols/Wrappers. Niektóre protokoły (również określane przez wrappery obsługują kontekst lub/i opcje php.ini. Odwołaj się do konkretnej strony protokołu aby uzyskać listę opcji jakie mogą zostać ustawione (np. php.ini wartość user_agent używana przez wrapper http).

 

Na platformie Windows, dbaj aby wstawiać znaki ucieczki (escape) przed wszystkimi lewymi ukośnikami (backslash) użytymi w ścieżce do pliku lub używać ukośników (slash).

<?php
     $handle 
fopen("c:\\data\\info.txt""r");
     
?>

 

$tryb

Parametr tryb określa rodzaj dostępu jaki wymagasz do strumienia. Może być dowolny z następujących:

 

Lista możliwych trybów dla fopen()
tryb Opis
'r' Otwiera tylko do odczytu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.
'r+' Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.
'w' Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
'w+' Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
'a' Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
'a+' Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
'x' Tworzy i otwiera plik tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z określeniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open(2).
'x+' Tworzy i otwiera plik odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z okresleniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open(2).

 

Informacja: Różne rodziny systemów operacyjnych stosuja rózne konwencje końca lini. Kiedy zapisujesz plik tekstowy i chcesz wstawić łamanie lini, musisz użyć poprawnych dla twojego systemu operacyjnego znak(ów) końca lini. Systemy bazujące na Uniksie używają \n jako znaku końca lini, systemy bazujące na Windowsie używają \r\n jako znaków końca lini, a systemy Macintosh używają \r jako znak końca lini.
Jeśli użyjesz nieprawidłowego końca lini do zapisu pliku, możesz zaobserwować, w innych aplikacjach otwierając ten plik, że "wygląda on zabawnie".

Windows oferuje flagę ('t') konwertującą tryb tekstowy, która przezroczyście przekłada \n na \r\n kiedy pracujesz z plikiem. Dla kontrastu, możesz także uzyć 'b' aby wymusić tryb binarny, wtedy nie będzie konwertować twoich danych. Aby użyć tych flag, wstaw 'b' lub 't' jako ostatni znak w parametrze tryb .

Domyślnie tryb konwersji zależy od SAPI i wersji PHP jakiej używasz, więc namawiamy aby zawsze podawać stosowną flage w celu przenośności. Powinieneś użyć trybu 't' jeśli pracujesz ze zwykłymi plikami tekstowymi (plain-text)i używasz \n do ograniczenia konców lini w twoim skrypcie, ale wymagasz aby twój plik był czytelny w aplikacjach takich jak notatnik. Powinieneś uzyć 'b' w każdym innym przypadku.
Jeśli nie podasz flagi 'b' kiedy pracujesz na binarnych plikach, możesz doświadczyć dziwnych problemów z twoimi danymi, włączając uszkodzone pliki graficzne i dziwne problemy ze znakami \r\n.

 

Informacja: Dla przenośności, bardzo zalecane jest użycie zawsze flagi 'b' kiedy otwierasz pliki za pomocą fopen().

 

Informacja: Ponownie, dla przenośności, jest również bardzo zalecane abyś, przepisał swój kod, który używa lub polega na trybie 't' tak aby używał poprawnego końca lini oraz trybu 'b'.

$użyj_include_path

Opcjonalny trzeci parametr użyj_include_path może być ustawiony na '1' lub TRUE jeśli chcesz szukać pliku także w include_path.

$kontekst

Informacja: Obsługa kontekstów została dodana w PHP 5.0.0. Opis kontekstów znajduje się w rozdziale Stream Funkcje.


Zwracane wartości

Zwraca wskaźnik pliku do zasobu w przypadku sukcesu lub FALSE przy błędzie.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$handle = fopen("/home/rasmus/plik.txt", "r");
$handle = fopen("/home/rasmus/plik.gif", "wb");
$handle = fopen("http://www.przyklad.com/", "r");
$handle = fopen("ftp://uzytkownik:haslo@przyklad.com/jakisplik.txt", "w");
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors