Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMElement::setIdAttribute

Deklaruje nazwe atrybutu typu ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttributeNode

Deklaruje atrybut określony przez attr typ ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttributeNS

Deklaruje atrybut określony przez localName i namespaceURI jako typ ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMImplementation __construct

tworzy nowy obiekt DOMImplementation
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMImplementation::createDocument

Tworzy obiekt DOMDocument określonego typu dokumentu z jego elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMImplementation::createDocumentType

Tworzy pusty DOMDocumentType obiektu. Jednostka deklaracji i oznaczenia nie są udostępniane. Odwołanie do rozszerzenia i uzupełnienia atrybutu domyślnie nie występują.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMImplementation::hasFeature

Sprawdza, czy DOM realizuje wykonanie konkretnej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNamedNodeMap::getNamedItem

Pobiera węzeł określony przez jego nodeName.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNamedNodeMap::getNamedItemNS

Pobiera określone przez węzeł lokalnej namespaceURI.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNamedNodeMap::item

Pobiera węzła określonego przez indeks w DOMNamedNodeMap obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 38/136 |Nastpna
38:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors