Loading:


COM::COM

COM::COM ( string $module_name [,  $server_name [, int $codepage [, string $typelib ]]] )

Klasa COM pozwala na  instancję obiektu OLE i COM zgodną połączyć swoje metody i dostęp do jego właściwości.

$obj = new COM("Application.ID")

 


 Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 COM

<?php
// Uruchamianie programu Word
$word = new COM("word.application") or die("Unable to instantiate Word");
echo "Ładowanie wersji Word {$word->Version}\n";

//Ustawienie początkowe
$word->Visible = 1;

//otwórz pusty dokument
$word->Documents->Add();

// zrób kilka dziwnych rzeczy
$word->Selection->TypeText("to jest testt...");
$word->Documents[1]->SaveAs("Bezużyteczny test.doc");

//zamknięcie Word
$word->Quit();

//uwolnienie obiektu
$word = null;
?>


//Przykład #2 COM

<?php

$conn = new COM("ADODB.Connection") or die("Cannot start ADO");
$conn->Open("Provider=SQLOLEDB; Data Source=localhost;
Initial Catalog=database; User ID=user; Password=password"
);

$rs = $conn->Execute("SELECT * FROM sometable");    // Rekordów

$num_columns = $rs->Fields->Count();
echo $num_columns . "\n";

for ($i=0; $i < $num_columns; $i++) {
    $fld[$i] = $rs->Fields($i);
}

$rowcount = 0;
while (!$rs->EOF) {
    for ($i=0; $i < $num_columns; $i++) {
        echo $fld[$i]->value . "\t";
    }
    echo "\n";
    $rowcount++;            // zwiększa o 1 liczbę rzędów
    $rs->MoveNext();
}

$rs->Close();
$conn->Close();

$rs = null;
$conn = null;

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors