Loading:


min
mixed min ( number $arg1 , number $arg2 [, number $... ] )

mixed min ( array $liczby )

min() zwraca najmniejszą liczbę spośród podanych argumentów.

Jeśli pierwszym i jedynym argumentem funkcji jest tablica, zwrócona zostanie najmniejsza wartość z tej tablicy. Jeśli pierwszym argumentem jest liczba stałoprzecinkowa, ciąg znakowy lub liczba zmiennoprzecinkowa, należy podać przynajmniej dwa argumenty, a min() zwróci najmniejszy z nich. Można porównywać nieograniczoną ilość wartości.

Informacja: PHP będzie uznawał nieliczbowe wartości typu string jako 0, jednakże zwracany będzie ciąg znakowy, jesli zostanie on oznany numerycznie za najmniejszą wartość. Jeśli wiele argumentów zostanie uznanych za wartość 0, to min() zwróci wartość najmniejszą alfanumerycznie, jeśli zostały podane jakiekolwiek ciągi znakowe. W przeciwnym przypadku zwrócona zostanie wartość 0.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Przykłady użycia min()
<?php
echo min(2, 3, 1, 6, 7);  // 1
echo min(array(2, 4, 5)); // 2
echo min(0, 'hello');     // 0
echo min('hello', 0);     // hello
echo min('hello', -1);    // -1

// W przypadku podania wielu tablic, min porównuje je od lewej do prawej,
// A więc w poniższym przykładzie 2 == 2, ale 4 < 5
$val = min(array(2, 4, 8), array(2, 5, 1)); // array(2, 4, 8)

// Jeśli podane zostaną tablice i nie-tablice, nigdy nie jest zwracana
// tablica, jako że zawsze jest uznawana za element największy
$val = min('string', array(2, 5, 7), 42);   // string

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors