Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomElement DomNode set_attribute_node

Zwraca poziom wyjściowy zagnieżdżony w obsługę buforowania lub zero, jeśli wyjście buforowanie nie jest aktywne.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->clone_node

Pobiera status buferów wyjściowych.
Kategoria: Funkcje > PHP


string DomNode->dump_node

funkcja ta sprawdza, czy atrybut istnieje w nazwie name bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_level()

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_status()

Funkcja ta dołącza dziecko do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement bool has_attribute

Funkcja ta zwraca tylko tablicę atrybutów, jeśli węzeł jest typu XML_ELEMENT_NODE.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode DOMNode append_child

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


array DomNode->attributes

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


string DomNode->get_content

Funkcja ta zwraca rzeczywistą zawartość węzła
Kategoria: Funkcje > PHP


bool DomNode->has_attributes

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma atrybuty.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 48/136 |Nastpna
48:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors