Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

kadm5_chpass_principal

Zwraca długą nazwę dla ramki ID3v2.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


id3_get_frame_long_name()

kadm5_chpass_principal() funkcja ta ustawia nowe hasło 'password' dla dyrektywy.
Kategoria: Funkcje > PHP


kadm5_create_principal

kadm5_create_principal ?Tworzy kerberos głowny z podanych parametrów
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


cal_days_in_month ()

Zwraca liczbę dni i miesiący w danym roku kalendarzowym
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_object

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_frame_short_name()

Pobiera, krótką nazwę dla ID3v2 klatki.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_genre_id()

Zwraca identyfikator dla gatunku.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_genre_list()

Pobiera wszystkie możliwe wartości gatunków.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_genre_name()

Zwraca nazwę dla danego identyfikatora gatunku.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_tag()

Pobiera wszystkie informacje zawarte w tagu ID3.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 57/136 |Nastpna
57:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors