Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

pcntl_wait

Funkcja wstrzymuje wykonanie bieżącego procesu aż do wyjścia dziecka, lub aż do dostarczonego sygnału który zakańcza bieżący proces lub wywołuje obsługę sygnału funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


Przeskalowanie obrazka bez straty jakości Asido

Skrypt skaluje obrazek do rozmiarów podanych w parametrach bez utraty jakości wykorzystując bibliotekę Asido.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


chdir()

Zmienia bieżący katalog roboczy na podany.
Kategoria: Funkcje > PHP


chroot()

Zmienia główny katalog wykonywanego procesu na podany.
Kategoria: Funkcje > PHP


dir()

Zwraca egzemplarz klasy Directory
Kategoria: Funkcje > PHP


closedir()

Zamyka wskaźnik katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


getcwd()

Pobiera aktualny katalog roboczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


opendir()

Zwraca wskaźnik do otwartego katalogu, który może być następnie wykorzystany przez closedir(), readdir(), and rewinddir() calls.
Kategoria: Funkcje > PHP


readdir()

Zwraca nazwy plików w katalogu, w kolejności podanej przez system plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


rewinddir()

Ustawia wskaźnik strumienia katalogu uchwyt_katalogu na początek katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 88/136 |Nastpna
88:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors