Loading:


dir()

dirZwraca egzemplarz klasy Directory


Directory
Directory ( string $katalog )
string $path ;
resource $handle ;
string read ( void )
void rewind ( void )
void close ( void )

Pseudo obiektowo zorientowany mechanizm czytania katalogu. Podany katalog zostaje otwarty. Gdy katalog zostaje otwarty dostępne są dwie właściwości. Właściwość handle może zostać użyta z innymi funkcjami takimi jak: readdir(), rewinddir() oraz closedir(). Właściwość path określa ścieżke do aktualnie otwartego katalogu. Dostępne są również trzy metody: read, rewind oraz close.Napisz Artyku³

Listing

 Sposób w jaki zwrócona przez dir::read() wartość powinna być sprawdzona, obrazuje poniższy przykład. Należy sprawdzić czy zwrócona wartość jest równa (jest tego samego typu - zobacz również  Operatory Porównania) FALSE. W przeciwnym razie plik o nazwie FALSE znajdujący się w czytanym katalogu zatrzymałby pętle.
<?php
$d = dir("/etc/php5");
echo "Uchwyt: " . $d->handle . "\n";
echo "Ścieżka: " . $d->path . "\n";
while (false !== ($entry = $d->read())) {
   echo $entry."\n";
}
$d->close();
?>

//zwróci np:

Uchwyt: Resource id #2
Ścieżka: /etc/php5
.
..
apache
cgi
cli
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors