Loading:


syslog

bool syslog ( int $priority , string $message )

Generuje wiadomości logu systemowego

Parametry

 

priority - priorytetem jest połączenie obiektu oraz poziomu. Możliwe wartości to:
 

syslog() Proorytety (w porządku malejącym)
Stała Opis
LOG_EMERG
system jest bezużyteczny
LOG_ALERT
działania muszą być podjęte natychmiast
LOG_CRIT krytyczne warunki
LOG_ERR warunki błędu
LOG_WARNING warunki ostrzeżeń
LOG_NOTICE
normalny ale istotny, warunek
LOG_INFO wiadomość informacyjna
LOG_DEBUG
debug-poziom wiadomości

 

message

Wiadomość do wysłania, oczekuje dwuch znaków %m będzie zastąpiony przez wiadomość błedu odpowiadającej aktualnej wartości errno.

 

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Uycie syslog()

<?php
// otwiera syslog, załącza ID proces i wysyła
// log do standardowgo błędu, i użyje zdefiniowanych przez użytkownika mechanizm lgoania
openlog("myScriptLog", LOG_PID | LOG_PERROR, LOG_LOCAL0);


if (authorized_client()) {
    // do something
} else {
    // unauthorized client!
    // log the attempt
    $access = date("Y/m/d H:i:s");
    syslog(LOG_WARNING, "Unauthorized client: $access {$_SERVER['REMOTE_ADDR']} ({$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']})");
}

closelog();
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors